VOL VERTROUWEN BOUWEN WE VERDER


Zes jaar bezig met het thema ‘vertrouwen’ heeft ons leren bouwen aan vertrouwen. Het huis van vertrouwen is klaar. We hebben het gevoel dat we er zelf al een tijdje in wonen en elke steen hebben leren kennen. Het heeft ons veel gebracht en met energie gaan we onze kennis delen.

Er grip op krijgen

Terugkijkend beseffen we dat het heerlijk is om langzamerhand grip te krijgen op een complex begrip als vertrouwen. En zoals dat vaak gaat met onderzoeken: was daar zes jaar voor nodig? Het klinkt nu zo eenvoudig. Ja, het was nodig. Het proces van lezen, doorgronden, eigen maken, uitproberen, van gedachten wisselen, bijstellen, opnieuw uitproberen, nog meer lezen, laten rijpen, schrijfcoach inschakelen, opschrijven, herschrijven, feedback verwerken, aanpassen, nog een beetje beter, tien keer de tekst corrigeren, enzovoort. Het vraagt echt veel doorlooptijd. En intussen waren onze ‘winkels’ als zzp’er gewoon geopend. Nu weten we hoe het zit en vertalen allerlei situaties feilloos naar ons vertrouwensmodel het huis van vertrouwen.

Vertrouw jij mij? Vertrouw ik jou?

Onze samenwerking tijdens de afgelopen zes jaar vroeg om wederzijds vertrouwen. We zijn nogal verschillend van aard maar daardoor wel complementair. Dat is mooi maar ook soms lastig. We denken niet hetzelfde, we werken niet hetzelfde, onze talenten overlappen maar zijn ook deels verschillend. En verschillen maken vertrouwen lastiger dan overeenkomsten leerden we in ons onderzoek. Goed samenwerken is samen zoeken, ook voor ons. We leerden elkaar nog beter kennen, we probeerden elkaar te begrijpen en soms moest ons eigen vertrouwensmodel er aan te pas komen om te zien waar het beter kon. Dat hielp. En nu vertrouwen we elkaar zo ongeveer blind. We weten wat we aan elkaar hebben, we weten dat we er allebei in geloven en we weten dat we het samen kunnen. We kennen en begrijpen elkaar, we hebben veel voor elkaar over en we hechten heel erg aan integriteit. Open, eerlijk en blijven verbeteren. De bouwstenen passen we haast onbewust toe op onze eigen samenwerking.

Niet klef

Veel samenwerken en veel samen delen, ook privé, kan voor anderen misschien wel ‘klef’ ogen. Te hecht betekent dat je niet meer kritisch kunt zijn naar elkaar en dat er vaak weinig nieuws meer binnenkomt. Je ziet dat soms bij heel hechte teams. Een te grote loyaliteit kan een rem zijn op innovatie. Dat vraagt extra aandacht voor kritisch durven zijn en zorgen dat je allebei elders nieuwe ideeën opdoet en binnenbrengt. Samen scherp blijven en ieders talent inzetten en verder ontwikkelen. Toe naar 1+1=3. Misschien kun je zeggen dat dit hoort bij de fase van ‘samenwerken voor gevorderden’. Wij voelen ons inmiddels gevorderde samenwerkers.

Vertrouwen verandert je uitzicht

Vertrouwen kunnen bouwen, onderhouden en waar nodig herstellen (het is echt net een huis) verandert je uitzicht. We zien veel mogelijkheden om anderen te helpen hun huis van vertrouwen te bouwen en anders te leren kijken naar samenwerken met plezier en succes.

MEER BLOGS