GEEN LUCHTKASTEEL...


Prof. dr. Joseph Kessels nam op 24 september 2014 het eerste exemplaar van het boek Huis van Vertrouwen in ontvangst. Enkele citaten uit zijn speech:

"Jullie vatten essentiële thema’s bij de horens en maken deze tegelijkertijd op een nuchtere, inzichtelijke manier toegankelijk én onderbouwen dit goed.

Wat mij heel erg getroffen heeft is de prachtige metafoor van het huis met zijn fundament, met pijlers en bouwstenen. Het is jullie gelukt om materiële aspecten te nemen om lastige vraagstukken en lastige begrippen zichtbaar en hanteerbaar te maken. Wat ik heel belangrijk vond is het onderscheid dat jullie maken met aan de ene kant het rationele vertrouwen met de vraag hoe kan ik mijn geloof in de betrouwbaarheid van de ander vergroten. Maar ook wat kan ik zelf doen om mij bij de ander in mijn betrouwbaarheid te versterken. Jullie geven praktische aanwijzingen hoe je bewust kan werken aan het versterken van vertrouwen. Daardoor hebben jullie aannemelijk gemaakt dat je er echt een huis van kan maken. Het is geen luchtkasteel!

Jullie zijn nog een stap verder gegaan en hebben ook het thema aan de orde gesteld hoe je vertrouwen bouwt in de ander als mens. Dan gaat het om vragen als: ‘herken ik iets van mijzelf in de ander? Ben ik in staat om mij in de ander in te leven? Kan ik mij daarin verplaatsen?

Ik denk dat een kernpunt is dat het boek mij duidelijk maakt dat het eigenlijk een kwestie is van voortdurend op zoek gaan naar vragen als ‘Wat beweegt jou? Wat zijn jouw overtuigingen? Welke waarden spelen daar een rol bij? Waar zit jouw gedrevenheid? En daar aansluiting op zoeken. Als dat lukt dan zijn er een heleboel formele procedures, regels, afspraken en contracten minder nodig. Die zijn misschien wel een belemmering voor het wekken van vertrouwen.

Ik vind het knap dat het jullie is gelukt om hele complexe begrippen, ook filosofisch moeilijke begrippen als betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, integriteit en moraliteit zo te beschrijven dat het niet zweverig is maar de kern raakt waardoor de zaak gelijk duidelijk wordt. Menig filosoof zou daarin nog een hoop van jullie kunnen leren.”

MEER BLOGS