HUIS VAN VERTROUWEN

Je hoort vaak: “Vertrouwen is een gevoel, het is er of het is er niet”. Nee dus. Vertrouwen is grijpbaar en beïnvloedbaar. Vertrouwen is essentieel in samenwerkingsrelaties. Hoe meer vertrouwen er is in de samenwerking hoe groter het werkplezier en hoe beter de resultaten. Maar sterke relaties ontstaan meestal niet vanzelf en hoe je daar zelf aan kunt werken is voor velen een raadsel.

In dit boek ontrafelen de auteurs, Marijke Hafkamp en Lamkje Jellema, het mysterie van vertrouwen. Zij laten zien hoe je heel concreet kunt bouwen aan sterke samenwerkingsrelaties waarin je elkaar leert vertrouwen. Vertrouwen op een goede uitvoering van opdrachten en op het maken van afspraken. En vertrouwen in elkaar als mens.

Op een heldere en aansprekende manier beschrijven de auteurs het huis van vertrouwen. Het fundament, de pijlers en bouwstenen worden zichtbaar. De vele praktijkvoorbeelden en interviews zorgen voor herkenning. De bouwmaterialen en gereedschappen liggen klaar om zelf aan de slag te gaan.

HET HUIS

Het huis staat voor sterk en veilig.

We tekenen het huis en beschrijven het fundament, de pijlers, bouwstenen en gereedschappen. In één oogopslag zie je wat vertrouwen eigenlijk is.

Fundament
Onze natuurlijke neiging om anderen te vertrouwen. Maar soms gaat dat even niet. Hoe zit dat en hoe kun je het fundament versterken?

Pijlers

In de ideale situatie kun je op elkaar rekenen als je samenwerkt. Dat gaat niet vanzelf. Het betekent werken aan twee sterke pijlers: de zakelijke pijler ‘vertrouwen op’ en de relationele pijler ‘vertrouwen in.’

Bouwstenen

Elke pijler heeft vier tot vijf bouwstenen. De belangrijkste zijn geloofwaardigheid, empathie en integriteit. Grote woorden, maar we leggen alle bouwstenen duidelijk uit en illustreren ze met herkenbare voorbeelden. We maken het zo praktisch dat je er direct mee aan de slag kunt.

Gereedschappen

We geven je twee manieren om te analyseren hoe het met de samenwerking en het vertrouwen in jouw situatie is gesteld:

  • de scan voor vertrouwensrelatie en

  • de groepsscan voor samenwerken.

 

Bij elke bouwsteen geven we advies en werken we tenminste één actie of interventie uit zodat je weet wat je te doen staat. Op deze website vullen we de gereedschapskist verder aan. 

''Wat een mooi en prettig geschreven boek. Leest lekker, goede theoretische onderbouwing met een hele praktische insteek! 'Operationaliseert' een gevoel dat je nu vaak wel hebt, maar niet altijd goed kunt onderbouwen/uitleggen. Dank voor het mooie boek!''

REACTIE VAN ÉÉN VAN ONZE LEZERS

OVER DE 

AUTEURS

De werkzaamheden van Marijke Hafkamp en Lamkje Jellema concentreren zich al zo’n 25 jaar ophet gebied van mens & werk en personeel & organisatie. Beiden zijn gevestigd als zelfstandig adviseur, (loopbaan)coach en trainer. Hun brede én diepe ervaring in het begeleiden van organisatieveranderingstrajecten, management development, teambuilding, persoonlijke coaching, loopbaanontwikkelingstrajecten en het verzorgen van onderwijs vormt het decor van dit boek. In verschillende trajecten werken ze met veel plezier samen. Lamkje Jellema is als mediator en vertrouwenspersoon verbonden aan een aantal organisaties. Marijke Hafkamp is als opleidingskundige en talentmanager betrokken bij onderwijsvernieuwingstrajecten in het HBO.

 

Onze visie en ambitie is om samen met mensen in organisaties te werken aan een plezierige en inspirerende werkomgeving waar resultaat en ontwikkeling hand in hand gaan. We willen graag een bijdrage leveren aan de optimale aansluiting van de doelen van een organisatie of team op de talenten en competenties van de individuele medewerker. We werken altijd vanuit de visie dat een eerlijke en open communicatie de sleutel is om Samen werken te kunnen realiseren.

Marijke en Lamkje

VISIE EN

AMBITIE

Marijke Hafkamp en Lamkje Jellema

BOEKBESPREKING

ONDERWIJS & GEZONDHEID

Praktisch, ook in onderwijs.

In het vakblad Onderwijs en Gezondheidszorg verscheen in mei 2015 een enthousiaste boekbespreking geschreven door Ria Havekes. Ria is hoofddocent Bachelor of Nursing bij Hogeschool Leiden. Enkele citaten: "Het Huis van Vertrouwen concretiseert het abstracte begrip 'vertrouwen' in praktische bouwstenen. [...] De auteurs schrijven op een heldere en toegankelijke manier. De vele praktijkvoorbeelden en interviews zorgen voor herkenning. De bouwmaterialen en gereedschappen liggen klaar om zelf aan de slag te gaan. [...] Ook zijn er toepassingsmogelijkheden in het onderwijs. Een aantal van de beschreven gereedschappen zijn te gebruiken in de studieloopbaanbegeleiding, het coachen van studenten en onderwijs in reflectie." De hele boekbespreking kun je hier downloaden.

"Dit schitterende boek gaat op een heldere en gedegen wijze in op het vertrouwen dat noodzakelijk is om met anderen te kunnen samenwerken.[...] Tevens bevat dit goed geschreven boek enkele interviews met bekende en minder bekende Nederlanders, waaronder een ex-Kamerlid. [...] In een apart hoofdstuk worden diverse gereedschappen voor het bouwen aan een vertrouwensrelatie gegeven [...]Hun boek kan voor velen, binnen en buiten werkverhoudingen, een bron van inspiratie zijn." Citaten uit recensie NBD Biblion.

RECENSIE BIBLION

BOEKBESPREKING

COMMUNICATIE MAGAZINE

Stevig

In het vakblad Communicatie Magazine schreef Jan-Jelle van Hasselt een positieve boekbespreking voor het nummer van december 2014. Enkele citaten: (na een verwijzing naar het boek The speed of trust van Stephen Covey) "Op veel kleinere schaal, binnen teams en organisaties, speelt vertrouwen evenzeer. Marijke Hafkamp en Lamkje Jellema deden er onderzoek naar en dat onderzoek resulteerde in een mooi model: het huis van vertrouwen." [...] "Bij het bouwen van een huis horen ook gereedschappen en dus bevat dit boek een reeks van tools om zelf aan de slag te gaan in je eigen team of organisatie". [...] Een citaat uit het interview met Ad Koppejan: " 'Je kunt het met een partij en diens standpunten heel erg oneens zijn, maar toch een goede zakelijke relatie met elkaar hebben'. Dat dat onvoldoende stevigheid biedt voor de lange termijn, laat het model uit dit boek glashelder zien. " Download hier de boekbespreking.

Marijke Hafkamp, Lamkje Jellema en W.M. Kessels

Joseph Kessels: “Jullie vatten essentiële thema’s bij de horens en maken deze tegelijkertijd op een nuchtere, inzichtelijke manier toegankelijk én onderbouwen dit goed. […]Wat mij heel erg getroffen heeft is.... lees meer

BOEKPRESENTATIE

Op 24 september 2014 ontving Prof. dr. Joseph Kessels het eerste exemplaar van het boek Huis van Vertrouwen uit handen van de auteurs Marijke Hafkamp en Lamkje Jellema.

 “Een uitnodigend perspectief op een wereld van samen werken, leren, ontwikkelen en ondernemen.” (Prof. dr. Joseph W.M. Kessels)